tel.

48 3780158

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie