tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Instytucje współpracjące

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura Kuratorium w Radomiu

 

Starostwo Powiatowe  w Lipsku

 • Starosta  Lipski
 • Wicestarosta Lipski
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
 • Internat  ZSP  w Solcu i w Lipsku
 • Powiatowy Zespól Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie  w Siennie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
 • Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie
 • Biblioteka Publiczna
 • Sanepid  
 • Lipskie Centrum Kultury
 • Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”
 • Sąd Rejonowy w Kozienicach Wydział w Lipsku – sędzia sądu rodzinnego, prokuratura, kuratorzy sądowi 
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

 

Urząd Miasta i Gminy Lipsko:

 • Burmistrz 
 • Wiceburmistrz
 • Inspektor ds społecznych i ewidencji działalności gospodarczej; profilaktyka przeciwalkoholowa
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Media:

 • Radio Lipsko

 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli:

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa
 • Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Iłży
 • Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Radom
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Uczelnie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii  Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
 • Studium Doskonalenia Kadr s.c. w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Europejska Szkoła Nauk Społeczno-Technicznych w Radomiu
 • Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie

 

Służba zdrowia:

 • ZOZ w Lipsku – kierownik do spraw lecznictwa;  pediatrzy, specjaliści: neurolog, okulista, ortopeda, chirurg, laryngolog, lekarz medycyny pracy,   

       Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lipsku  – psychiatra,

 • NZOZ w Lipsku – lekarze rodzinni  
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym w Radomiu  (psychiatra)
 • Lekarze specjaliści z całej Polski: psychiatrzy (w tym dziecięcy) m.in. z Warszawy, Kielc, Łańcuta, Ostrowca, Lublina, Radomia; okuliści: z Łodzi, Katowic,

       neurolodzy: z Radomia, chirurdzy: z Radomia; onkolodzy: z Kielc, z Warszawy                       

 • Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center – WHC) w Kajetanach

 

Placówki specjalistyczne (w tym zajmujące się diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych):

 • PZG SODiR Radom – opieka audiologiczna, neurologiczna
 • Centrum Medyczne Sanos Lublin;
 • Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie;
 • Scolar Warszawa;
 • PTTB w Krakowie;
 • Krajowe Towarzystwo do spraw autyzmu w Kielcach;
 • Novicula Centrum Terapii i Diagnozy Autyzmu  w Łodzi,
 • Synapsis Warszawie

 

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”.
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Radomiu, PSP nr 9, ul. Sandomierska 19
 • Towarzystwo Logopedyczne w Radomiu, ul Wjazdowa 4
 • Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa
 • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

 • Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne z terenu działania KO  w Warszawie Delegatury Kuratorium w Radomiu: Iłża, Zwoleń, Kozienice, Szydłowiec,

       Pionki, Przysucha, Warka, Grójec, Białobrzegi, Radom nr 1, nr 2, nr 3, PPP Radom ul. Kolejowa 15 – zespół samokształceniowy dyrektorów PPP

 

Inne:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu   
 • Ochotniczy Hufiec Pracy w Zwoleniu        
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.z o.o. Zwoleń
diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie