tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Rys historyczny

Poradnia, kiedyś Wychowawczo – Zawodowa, została założona 1 października 1974 roku przez powiat lipski. Mieściła się w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Lipsku i zatrudniała niewielu pracowników – 3 pracowników pedagogicznych, w tym dyrektora, lekarza na ½ etatu oraz 1½ etatu dla pracowników administracji i obsługi. Organizatorem Poradni była mgr Cecylia Patyk, później jej wieloletni dyrektor.

 

Inny to był czas i różne problemy. Z jednej strony dobry okres na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dający szansę na stopniowy rozwój i dojrzewanie, czas bezpieczeństwa, zaś z drugiej strony korzystanie z usług Poradni było wówczas dla wielu upokarzające i wstydliwe. Być może było to wynikiem specyfiki funkcjonowania placówki w pierwszych latach jej istnienia. Zajmowano się wtedy głównie diagnozowaniem dzieci podejrzanych o niedorozwój umysłowy oraz kierowaniem kształceniem dzieci niepełnosprawnych. Poradnia była więc identyfikowana jako placówka zajmująca się dziećmi upośledzonymi czy niezdolnymi.

 

W 1993 roku decyzją Kuratora Oświaty w Radomiu Poradnia do wówczas Wychowawczo – Zawodowa w Lipsku została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipsku.

 

W 2001 roku Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipsku jako właściwą do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania – dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych w rejonie działania poradni.

 

Na bazie przemyśleń dotyczących skutecznego wychowania dzieci oraz możliwości kształtowania ich osobowości w 1995 roku powstała przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipsku świetlica, mająca w pierwotnym założeniu zgromadzić grupkę dzieci ze szkoły podstawowej pod hasłem „pogotowia lekcyjnego”.

 

Jej oferta adresowana była do uczniów, którzy mają problemy w nauce oraz niejednokrotnie bardzo niewielkie szanse na uzyskanie pomocy w ich rozwiązywaniu, co skutkowało niepowodzeniami szkolnymi, a w konsekwencji również gorszym przystosowaniem społecznym.

 

Po wstępnym okresie niezbyt dużego odzewu na tak sformułowaną ofertę, dzieci zaczęły pojawiać się coraz liczniej. Początkowo funkcjonowanie świetlicy było w całości oparte na bazie i możliwościach finansowych poradni. Jednak z czasem udało się nam pozyskać do współpracy Urząd Miasta i Gminy w Lipsku, dzięki któremu możliwe było poszerzenie kierowanej do naszych podopiecznych oferty; zarówno w zakresie nadrabiania zaległości szkolnych, jak również spędzania wolnego czasu ( gry i zajęcia świetlicowe).
Na przestrzeni 35 lat istnienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipsku jej zarządzaniem zajmowali się:
· mgr Cecylia Patyk – w latach 1974 -1992
· mgr Andrzej Kułakowski – w latach 1992 – 1998
· mgr Jolanta Schreiber – w latach 1998 – 2003
· mgr Izabela Kosior – w latach 2003 – do teraz

 

Obecnie, po licznych przeprowadzkach, znów mamy swoje miejsce w internacie ZSZ w Lipsku, na ulicy Zwoleńskiej 12. W pewnym sensie zatoczyliśmy krąg. Założeni przez powiat, trafiliśmy ponownie pod skrzydła powiatu lipskiego i w to samo miejsce.
Przez lata, zwiększając obsadę kadrową podejmując wiele zadań z inicjatywy pracowników i konsekwentnie uczestnicząc w szerzeniu wiedzy psychologiczno- pedagogicznej zmieniliśmy wizerunek naszej placówki, budując wokół niej atmosferę zaufania.

Aktualnie w poradni pracuje dziewięciu pracowników pedagogicznych: trzech psychologów, czterech pedagogów, dwóch logopedów oraz lekarz do obsługi zespołów orzekających.

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie