tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Oferta

Dla dzieci i młodzieży

zajęcia indywidualne i grupowe wykłady i prelekcje warsztaty porady konsultacje   Propozycje zajęć: Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. „Cztery pory roku”,  Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu). Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym („Uszka Maluszka”). Zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka dla 3, 4, 5, 6 latków. Zajęcia usprawniające pracę analizatorów (wzrokowego, […]
Czytaj dalej ›

Dla rodziców

porady konsultacje wykłady i prelekcje warsztaty terapia rodzin mediacje i interwencja kryzysowa działalność informacyjno-szkoleniowa   Propozycje tematów: Tworzenie właściwych warunków dla rozwoju dziecka w rodzinie. Organizowanie dziecku warunków do nauki. Mowa dziecka – zagadnienia rozwojowe. Jak wspomagać rozwój mowy dziecka? Gotowość szkolna warunkiem powodzenia w szkole. Dostrzeganie i rozwijanie zdolności dziecka. Wspieranie dziecka w pokonywaniu […]
Czytaj dalej ›

Dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów przedszkoli/szkół i placówek

  porady i konsultacje wykłady i prelekcje warsztaty grupy wsparcia mediacje i interwencje kryzysowe działalność informacyjno-szkoleniowa sieci współpracy i samokształcenia diagnoza potrzeb przedszkola/szkoły.     Proponowane sposoby organizacji: indywidualne, zespołowe (rady pedagogiczne, grupy nauczycieli, wychowawców, specjalistów). Propozycje tematów: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zasady organizacji. Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np.: z zaburzeniami komunikacji, z […]
Czytaj dalej ›

WSPOMAGANIE PRACY PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

wspomaganie adresowane jest do przedszkola/szkoły – jako złożonej organizacji, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup wspomaganie ma pomagać szkole w doskonaleniu pracy (ale nie wyręczać jej i nie narzucać rozwiązań) wspomaganie ma wynikać z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola/szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby – punktem wyjścia wszelkich działań powinna być rzetelna – […]
Czytaj dalej ›

 

Oferta Poradni 2017-2018

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie