tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Dla dzieci i młodzieży

 • zajęcia indywidualne i grupowe
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • porady
 • konsultacje

 

Propozycje zajęć:

 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. „Cztery pory roku”,  Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu).
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym („Uszka Maluszka”).
 • Zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka dla 3, 4, 5, 6 latków.
 • Zajęcia usprawniające pracę analizatorów (wzrokowego, słuchowego, ruchowego) oraz ich koordynację, wspomagające koncentrację uwagi.
 • Trening umiejętności społecznych – zajęcia dla dzieci przedszkolnych/uczniów szkoły podstawowej.
 • Czytam i rozumiem – doskonalenie umiejętności czytania – zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Propozycje tematów spotkań:

 • Profilaktyka nałogów.
 • Techniki efektywnego uczenia się.
 • Zasady poprawnej komunikacji, asertywność.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Zjawisko cyberprzemocy.
 • Zdrowy styl życia alternatywą dla zagrożeń wieku dorastania (anoreksja, bulimia: inne trudności emocjonalne).

Inne zgłaszane.

 

Zajęcia odbywają się w poradni lub mogą odbywać się w przedszkolu/szkole/placówce po wcześniejszym uzgodnieniu.

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie