tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

WSPOMAGANIE PRACY PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

  • wspomaganie adresowane jest do przedszkola/szkoły – jako złożonej organizacji, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup
  • wspomaganie ma pomagać szkole w doskonaleniu pracy (ale nie wyręczać jej i nie narzucać rozwiązań)
  • wspomaganie ma wynikać z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola/szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby – punktem wyjścia wszelkich działań powinna być rzetelna – diagnoza potrzeb

 

Etapy procesu wspomagania:

  • spotkania z dyrektorem szkoły
  • spotkanie z Radą Pedagogiczną
  • utworzenie zespołu zadaniowego
  • przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego
  • opracowanie Planu Wspomagania przedszkola/szkoły
  • realizacja Planu Wspomagania
  • monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań

 

Zapraszamy do zapoznania się 🙂

profesjonalni nauczyciele

efektywne doskonalenie nauczycieli. j.strzemieczny

 

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie