tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Porady/ instruktaże/ artykuły

Rady dla rodziców dotyczące stymulowania rozwoju językowego dziecka

  RADY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE STYMULOWANIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO DZIECKA   Mów, mów i jeszcze raz mów. U dziecka pozbawionego kontaktów werbalnych nie rozwinie się mowa. Mów  wyraźnie językiem dorosłych, używaj prostych zdań. Różnicuj ton i intonację głosu. Często zwracaj się bezpośrednio do dziecka i dawaj mu czas na odpowiedź. Różne sytuacje domowe wykorzystaj do mówienia. […]
Czytaj dalej ›

Dojrzałość szkolna

„Gotowość nie jest stanem, na który trzeba czekać, ale należy ja wykształcić …” Wilgocka – Okoń   Zanim dziecko pójdzie do szkoły, rodzice powinni mieć pewność, że ich pociecha jest gotowa do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Przedszkola mają obowiązek wydać informację o gotowości szkolnej dziecka do 30 kwietnia danego roku. Niezależnie od zawartości tego […]
Czytaj dalej ›

Instruktaż logopedyczny dla rodziców

  INSTRUKTAŻ LOPEDYCZNY DLA RODZICÓW     Ćwiczenia prawidłowego połykania: ETAP I Nauka unoszenia języka za górne zęby(kilkanaście razy dziennie, przed lustrem). –   Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym     język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię. –   Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek […]
Czytaj dalej ›

Porady dla rodziców dziecka z trudnościami w nauce

Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów są złożone i wielorakie. Mogą tkwić np.: w postępowaniu samego ucznia jego motywach i przejawach jak również    w niedociągnięciach w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przyczyny te mogą się także odnosić do czynników od ucznia niezależnych np.: zaniedbania środowiskowe, złe warunki bytowo – kulturowe w domu, długotrwała choroba, niekorzystna atmosfera panująca w rodzinie. Istotną […]
Czytaj dalej ›

Wpływ „screen media” czyli urządzeń z ekranem na rozwój dzieci

Dobra znajomość obsługi komputera to cenna, niemal niezbędna, w dzisiejszych czasach umiejętność. Nie zatrzymamy postępu technicznego i nie uchronimy dzieci przed kontaktem z komputerem. Dlatego warto od początku uczyć dziecko mądrze z niego korzystać. Nauka obsługi komputera oraz umiejętność rozwiązywania zadań w grach wpływa na rozwój intelektualny dziecka. Wiele badań naukowych wykazało, że gry pobudzają […]
Czytaj dalej ›

Uwaga i trudności w jej koncentracji

Uwaga jest jednym z procesów poznawczych czyli tych procesów, które zachodząc  w naszym układzie nerwowym, a w szczególności w mózgu, umożliwiają nam poznawanie świata – selekcję docierających z niego informacji, ich analizowanie, zapamiętywanie, odtwarzanie i organizowanie we wszelkiego typu struktury tematyczne, logiczne, semantyczne. Zatem procesy te służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, poznawania go. […]
Czytaj dalej ›

Ręka prawa czy lewa ? Pojęcie i znaczenie lateralizacji

Prawidłowy przebieg procesu lateralizacji jest ważnym elementem w rozwoju dziecka. Istota tego procesu polega na ustaleniu się funkcjonalnej dominacji w obrębie parzyście występujących narządów ruchu i zmysłu.   Lateralizacja czynności jest wiązana z dominowaniem jednej z półkul mózgowych. Większość szlaków nerwowych wiążących narządy ruchu i zmysłu z mózgiem krzyżuje się, co oznacza, że drogi nerwowe […]
Czytaj dalej ›

Czego mogą spodziewać się rodzice małego debiutanta w przedszkolu?

Wielu rodziców niepokoi fakt, że ich dziecko nagle się zmienia, kiedy zaczyna chodzić do przedszkola. Takie przejściowe problemy występują dość często.                 A dziecko styka się z nowym otoczeniem, musi mieć czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, kolegów. Poza tym po prostu rośnie. Warto wtedy spokojnie je wspierać, jednocześnie stawiając mu wyraźne granice, tak by […]
Czytaj dalej ›

Spedcyficzne trudności w uczeniu się – rodzaje i definicje

dysleksja rozwojowa – tego terminu używa się dla określenia syndromu zaburzeń, do których należą:   dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu,   dysgrafia – specyficzne trudności w opanowaniu kaligraficznego pisma,   dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,   dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.   Ponieważ jednak zaburzenia te często występują […]
Czytaj dalej ›

Instruktaż dla rodzica do pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu

Przykłady gier i zabaw doskonalących zmysły i pozwalających na sprawne opanowanie umiejętności czytania i pisania: różnicowanie prawej i lewej strony (np.: podnieś prawą/lewa rękę, kopnij prawą/lewą nogą, podskocz na prawej/lewej nodze, itp.), rzucanie naprzemiennie prawą i lewą ręką, demonstrowanie za pomocą ruchów różnych czynności, np.: mycie, jedzenie, rąbanie drewna i odgadywanie przez dziecko tych czynności, […]
Czytaj dalej ›

Aktywny czas wolny dzieci i młodzieży

Wbrew pozorom jest to temat obszerny, z którego definiowaniem wiążą się różne dyscypliny naukowe. Budzi bowiem zainteresowanie socjologów, psychologów, urbanistów, pedagogów i lekarzy. Czas wolny w życiu każdego człowieka,   w szczególności dziecka spełnia kilka podstawowych funkcji, m.in.: twórczą, percepcyjną, rekreacyjną i uspołeczniającą. Liczne przemiany cywilizacyjne, przyrodnicze, czy technologiczne wiążą się ze zmianami w rozwoju […]
Czytaj dalej ›

Okres dorastania – konflikty między młodzieżą a dorosłymi

 Szczególnie burzliwym okresem w życiu człowieka jest wiek dorastania, zwany też okresem adolescencji, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Psychologia charakteryzując okres dorastania zwraca uwagę na pogłębiające się w tym okresie różnice międzypokoleniowe nazywając je konfliktem pokoleń. Procesy rozwojowe wieku dojrzewania i przeobrażenia we wszystkich dziedzinach życia,  sprawiają,  że  młodzież  ma  wiele  […]
Czytaj dalej ›

Jak pracować z dzieckiem/uczniem słabowidzącym

(informacje dla rodziców i nauczycieli) Praca z osobą słabowidzącą to problem nie tylko jednego środowiska – domu czy szkoły, ale to złożone zagadnienie wymagające ich współpracy, mającej na celu zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania dziecku/uczniowi. To jakie zapewnimy mu warunki do nauki, wpłynie w konsekwencji na motywację dziecka/ucznia do nauki, zaangażowanie w nią oraz na wszelkie […]
Czytaj dalej ›

Karmienie dziecka, a rozwój mowy

Karmienie dziecka, a rozwój mowy   Prawidłowy rozwój mowy dziecka zależy od bardzo wielu czynników – prawidłowego dojrzewania Ośrodkowego Układu Nerwowego, stopnia rozwoju poznawczego, jak również od właściwego wykształcenia się narządów artykulacyjnych, fonacyjnych                i oddechowych oraz ich sprawności ruchowej. Rozwój narządów i mięśni, które umożliwiają opanowanie mowy rozpoczyna się już w życiu płodowym: 12 tydzień […]
Czytaj dalej ›

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Punktem wyjścia do pracy nad nią były informacje o metodzie Le Bon Depart (czyli dobry odjazd, odlot, start), które dotarły do Polski pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tej pory kontynuowana jest praca nad rozwijaniem jej kolejnych modyfikacji. Metoda ta przeznaczona jest dla: dzieci w […]
Czytaj dalej ›

Pomoc rodzica w rozwijaniu pasji

Pomoc rodzica w rozwijaniu pasji, zainteresowań, czy zdolności dziecka jest bardzo ważna w każdym etapie rozwoju i życia. Podstawowym błędem jest naciskanie na dziecko i zmuszanie go do zajęć pozalekcyjnych bez ówczesnego sprawdzenia poziomu satysfakcji z wykonywanych przez dziecko czynności. Podstawową rolą rodzica jest więc OBSERWACJA – to właśnie ona pozwoli nam zrozumieć potrzeby naszego […]
Czytaj dalej ›

Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka przewlekle chorego

Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w rodzinie, szkole, przedszkolu.             Problem występowania chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży w ostatnich latach stale narasta. Świadczą o tym dane podane przez GUS, według których na choroby przewlekłe choruje prawie 27% dzieci w wieku 0 – 14 lat, a w grupie młodzieży powyżej 15 lat – 23%. […]
Czytaj dalej ›

Rozważania wokół dzieci zdolnych

( w pytaniach i odpowiedziach )    Czym są zdolności ? To różnice indywidualne pomiędzy możliwościami intelektualnymi każdego z nas, które sprawiają, że pomimo takiej samej wiedzy i motywacji niektórzy ludzie osiągają lepsze rezultaty w uczeniu się i działaniu. Co to są uzdolnienia ? Są to zdolności specjalne ( inaczej kierunkowe ) umożliwiające osiąganie wysokich rezultatów […]
Czytaj dalej ›

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
Czytaj dalej ›

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie