tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Aktywny czas wolny dzieci i młodzieży

Wbrew pozorom jest to temat obszerny, z którego definiowaniem wiążą się różne dyscypliny naukowe. Budzi bowiem zainteresowanie socjologów, psychologów, urbanistów, pedagogów i lekarzy. Czas wolny w życiu każdego człowieka,   w szczególności dziecka spełnia kilka podstawowych funkcji, m.in.: twórczą, percepcyjną, rekreacyjną i uspołeczniającą. Liczne przemiany cywilizacyjne, przyrodnicze, czy technologiczne wiążą się ze zmianami w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego coraz większą rolę w dzisiejszym świecie odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne i aktywność ruchowa. Utrzymanie sprawności fizycznej, psychicznej, czy efektywne pełnienie funkcji społecznych jest determinowane przez aktywność ruchową właśnie. Aby mogły zaistnieć optymalne warunki umożliwiające realizację zamierzonych celów związanych z aktywnością ruchową, musi pojawić się personalny wzorzec do naśladowania. Tu kluczową rolę odgrywają rodzice i nauczyciele. Czas wolny  w przypadku dzieci, czyli czas który obejmuje wszystkie czynności nie związane  z obowiązkami szkolnymi, czy domowymi, winien być przemyślany i dobrze spożytkowany.[1] Czas wolny to nie tylko bierny wypoczynek, np. sen podczas którego następuje regeneracja sił fizycznych i psychicznych, ale również czynny kiedy to dziecko ma okazję wykazać się i zaangażować ruchowo i psychicznie w czynności inne, aniżeli te wykonywane na co dzień związane z pracą w szkole. Aktywny czas wolny powinien nieść ze sobą atrakcję, nowość, radość, zabawę, przygodę, odmianę, swobodę i emocje, bez których to człowiek nie jest zdolny do empatii, wrażliwości, czy nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji własnego działania. Mając świadomość jak istotne jest zorganizowanie  i aktywne spędzenie czasu wolnego, warto również zwrócić uwagę na fakt, iż cechą charakterystyczną i pozytywną pedagogicznie jest dobrowolność i pozostawienie dziecku wyboru form i treści, które wynikać będą z jego potrzeb i zainteresowań. Poniżej przedstawię kilka propozycji dla rodziców  i opiekunów, które są najczęstszą formą spędzania czasu wolnego przez dzieci  i młodzież:

  • gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki tematyczne, sporty rekreacyjne, turystyka,
  • czytelnictwo, kino, telewizja,
  • zajęcia plastyczne, artystyczne (pobudzanie wyobraźni: pisanie opowiadań, scenariuszy, tworzenie postaci, przedstawień), majsterkowanie, gotowanie, wyszywanie, szydełkowanie, malowanie, śpiew, taniec, itp.,
  • wyjścia do teatrów, filharmonii, muzeów, oglądanie na żywo imprez sportowych, zgłębianie w domu wiedzy o interesujących dziecko poznanych w danym dniu artystach/ sportowcach,
  • indywidualne zamiłowania, np. fotografia, kolekcjonerstwo.

Zarówno rodzice/ opiekunowie jak i szkoła pełnią bardzo ważną rolę w procesie kształcenia zachowań zdrowotnych. Wszelkie czynności mające na celu organizowanie i propagowanie ciekawych zajęć pozaszkolnych powinny odbywać się w ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców. Tylko tak silny bodziec motywacyjny ma duże szanse efektywnie rzutować na kulturę zdrowotną dzieci.

 

opracowała Justyna Drabik – pedagog

[1] Grochociński M, Przygotowanie dzieci do racjonalnego spędzania czasu wolnego, WSiP, Warszawa 1979, s.9

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie