tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Instruktaż dla rodzica do pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu

Przykłady gier i zabaw doskonalących zmysły i pozwalających na sprawne opanowanie umiejętności czytania i pisania:

 • różnicowanie prawej i lewej strony (np.: podnieś prawą/lewa rękę, kopnij prawą/lewą nogą, podskocz na prawej/lewej nodze, itp.),
 • rzucanie naprzemiennie prawą i lewą ręką,
 • demonstrowanie za pomocą ruchów różnych czynności, np.: mycie, jedzenie, rąbanie drewna i odgadywanie przez dziecko tych czynności,
 • rzucanie do celu,
 • rzucanie i łapanie piłki,
 • gra w bierki, pchełki,
 • mozaiki, układanki, kolorowe klocki, budowanie kompozycji wg wzoru,
 • zabawa „co tu się zmieniło”, gdzie dziecko obserwuje otoczenie (zapamiętuje układ przedmiotów leżących na stole), następnie po zamknięciu przez nie oczu zmieniamy coś szczególnego – dziecko określa, co się zmieniło,
 • wyodrębnianie w słowach głosek,
 • podział wyrazów na sylaby,
 • powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań,
 • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby,
 • podawanie głoski w wyrazie ze względu na jej lokalizację (pierwsza, druga, ostatnia),
 • gra w memory,
 • układanie puzzli,
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach,
 • szukanie różnic i podobieństw miedzy obrazkami,
 • wyodrębnianie liter w wyrazach, podkreślanie ich barwnym ołówkiem,
 • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od liter najczęściej mylonych: n-u-m; d-p-b; p-g,
 • tworzenie wyrazów rozpoczynających się od liter najczęściej mylonych: n-u-m; d-p-b; p-g,
 • malowanie farbami dużych kształtów oraz ich zamalowywanie,
 • malowanie farbami (pędzlem, palcem, pęczkiem waty) celem wyrabiania właściwego nacisku,
 • pogrubianie konturów, obwodzenie po śladach linii, pojedynczych szlaków, obrazków, figur geometrycznych,
 • wycinanie po liniach prostych, falistych, łamanych.

 

Przykładowe ćwiczenia w czytaniu:

 • Wybierz interesujący tekst, który ma duży druk i kolorowe ilustracje.
 • Sam zacznij czytać dziecku.
 • Niech dziecko palcem wskazuje słowa, które przeczytasz na głos.
 • Dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko.
 • Nie ponaglaj dziecka podczas czytania.
 • Czytaj z dzieckiem na zmianę. Długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna stopniowo rosnąć.
 • Korzystaj z pomocy technicznych. Dziecko może nagrać siebie, jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie.
 • Sprawdź co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst – zadaj kilka szczegółowych pytań. Jeśli nie potrafi na nie odpowiedzieć to zawsze możecie wrócić do danego fragmentu tekstu.

 

Przykładowe ćwiczenia w pisaniu:

 • Zachęcaj do pisania ołówkiem, ułatwi to poprawianie błędów w zeszytach ćwiczeń.
 • Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst – dyktando.
 • Dorosły sprawdza tekst. Unika poprawiania dostrzeżonych błędów. Zaznaczaj tylko ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły lub podkreślaj błędnie zapisany cały wyraz.
 • Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, pokazuje tekst, z którego dyktował zdania w celu znalezienia i poprawienia błędów przez dziecko.
 • Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy). Możne ułożyć zdania z tymi wyrazami, jednak pamiętaj o sprawdzeniu ich poprawności.
 • Zabawy ze słownikiem ortograficznym, wdrażanie do pracy z wydawnictwami pomocniczymi (słowniki, encyklopedie).
 • Pomóż dziecku  utrwalać zasady pisowni, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne przy użyciu słownika ortograficznego.
 • W młodszych klasach nie stosuj dyktand, czyli pisania ze słuchu. Zastąp je pisaniem z pamięci (dziecko zapoznaje się z czytanym tekstem, zapamiętuje zdanie,

           a następnie zakrywa je i pisze z pamięci).

 

Ważna jest systematyczna praca z dzieckiem. W początkowym okresie staramy się pracować codziennie, nie dłużej niż 10-15 minut. Stopniowo ten czas wydłużamy do 60 minut, zmniejszając częstotliwość zajęć do minimum jednego tygodniowo.

 

W pracy z dzieckiem można wykorzystać dowolne dyktanda ortograficzne dostosowane do wieku dziecka oraz następujące zeszyty ćwiczeń:

 1. „Ortografia dla uczniów szkoły podstawowej” zeszyty ćwiczeń A Omiecińska,  Z. Saduś.  Wydawnictwo Oświatowe PROMYK.
 2. Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM dla uczniów klasy I szkoły podstawowej wydawnictwa OPERON, Gdynia 2010r,
 3. Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM dla uczniów klasy II szkoły podstawowej wydawnictwa OPERON, Gdynia 2010r,
 4. Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM dla uczniów klasy II szkoły podstawowej wydawnictwa OPERON, Gdynia 2010r
 5. Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej wydawnictwa OPERON, Gdynia 2006r.
 6. Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej wydawnictwa OPERON, Gdynia 2006r.
 7. Programu Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI dla uczniów gimnazjumi uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa OPERON, Gdynia 2004r.
 8. „Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych”J. Głowacka, A. Miziołek, wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 2003r.
 9. „Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające technikę rysowania i pisania”  H. Tymichova, Warszawa 1990r.
 10. „Lewa ręka rysuje i pisze”Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych M. Bogdanowicz, M. Różyńska, wydawnictwo HARMONIA
 11. „Czytanie ze zrozumieniem” A. Kołat , MAC EDUKACJA, Kielce 2001r.
 12. „Lubię czytać ze zrozumieniem” Testy dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowejM. Barańska, K. Sirak – Stopińska, wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005r.
 13. „Elementarz” Teksty do czytania metoda sylabową. A. Plec, M. Skoczylas, wydawnictwo PASJA, Inowrocław,
 14. „Czytam, rozumiem, wiem” Teksty i ćwiczenia dla uczniów z trudnościamiw czytaniu. D. Gmosińska, Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, Gdańsk, (11  – 15 lat),
 15. „Czytanie ze zrozumieniem dla klasy 6 szkoły podstawowej” A Warzybok, WiR 2005 (są oddzielne zeszyty na poszczególne klasy od 1 do 6),
 16. „311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą” L. Szyndler R. A. Hływa, Gdańsk 2004,
 17. „Cyfry i litery. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą”L. Szyndler R. A. Hływa, Gdańsk 2004;
 18. „Reksio uczy i bawi” praca zbiorowa, wyd. Papilon,

 

Wykorzystywanie w pracy programów multimedialnych:

 1. „Edukacja dla zerówki”,
 2. „Młody Einstein” – pakiet edukacyjny,
 3. „Porusz umysł program ogólnorozwojowy dla dzieci”,
 4. „ABC z Reksiem”,
 5. „Liczę z Reksiem”,
 6. „Wesołe przedszkole Bolka i Lolka”,
 7. „Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii”,
 8. „Dyslektyk”,
 9. „Dyslektyk 2”,
 10. „Sposób na dysleksję”;
 11. „Klik uczy ortografii”.

 

Literatura pomocnicza:

 1. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska „Uczeń z dysleksją w domu”, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2011r,
 2. M. Dąbrowska „Moje dziecko jest dyslektykiem”, Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 2003r,
 3. A. Borowska „Czy moje dziecko jest zdolne?” Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce 2009,
 4. I. CzajaChudyba „Jak rozwijać zdolności dziecka?” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2009,
 5. K. Bogdanowicz, „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycielii rodziców uczniów z dysleksją”, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2011,
 6. J.A. Sienkiewicz – Wilowska „Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi…Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży?” GWP 2011,
 7. D. Berthet „Wprowadzenie do nauki pisania” Wydawnictwo CYKLADY, Warszawa 2002.

 

Źródło:

–        M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska „Uczeń z dysleksją w domu”, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2011r; M. Dąbrowska „Moje dziecko jest dyslektykiem”, Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 2003r

–        M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, „Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2004

–        M. Bogdanowicz „Dyktando w 10-ciu punktach”

Opracowanie:

Urszula Występek – pedagog

Monika Studniarz – pedagog

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie