tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Procedury przyjmowania klientów

Opinie

Poradnia wydaje opinię w sprawach:   –   wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, –   odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, –   spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, –   zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, –   […]
Czytaj dalej ›

Wczesne Wspomaganie

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka   Funkcjonuje w poradni od 2011 roku.   Celem pracy zespołów WWR jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.   W skład zespołu wchodzą (w zależności od potrzeb dziecka): pedagog w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji  pedagog […]
Czytaj dalej ›

Wydawanie orzeczeń i opinii

Wydawanie orzeczeń i opinii przez Zespoły Orzekające     PODSTAWY PRAWNE   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz.1072).     ZESPOŁY ORZEKAJĄCE   Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku wydaje orzeczenia dla: […]
Czytaj dalej ›

Zasady kwalifikacji na Zespół Orzekający

 Zasady kwalifikacji na Zespół Orzekający:   Wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia.   Dokumentacja uzasadniająca wniosek: w szczególności wydane przez specjalistów opinie,  zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych       i lekarskich, jeśli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o […]
Czytaj dalej ›

Dokumenty do pobrania

1 Wniosek o wydanie orzeczenia – opinii o WWRD PPP Lipsko 2 Zaswiadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie 3 Zaswiadczenie lekarskie – ksztalcenie specjalne 4 Zaswiadczenie lekarskie – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania 5 Wniosek dyrektora szkoly
Czytaj dalej ›

diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie