tel.

48 3780158

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Zwoleńska 12
tel/fax: 48 3780158
27- 300 Lipsko
e-mail: poradniapplipsko@wp.pl

Mieścimy się w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Wczesne Wspomaganie

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Funkcjonuje w poradni od 2011 roku.

 

Celem pracy zespołów WWR jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

W skład zespołu wchodzą (w zależności od potrzeb dziecka):

 • pedagog w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji
 •  pedagog specjalny
 •  oligofrenopedagog
 •  tyflopedagog
 •  psycholog
 • neurologopeda
 •  surdologopeda

 

Pomocą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju może być objęte dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z bezpłatnych usług naszego zespołu. 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 •  lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 •  minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

 

Rodzicom zapewniamy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka.
diagnoza
terapia
profilaktyka
wspomaganie